Delivery / การจัดส่งสินค้า

We offer free standard delivery for purchases over ฿3000 only in Thailand. 
We send our goods via Kerry or J&T Express.
Other countries please visit Faire's global page at www.faireleather.co

เราจัดส่งสินค้าในประเทศไทยเท่านั้น
สำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ กรุณาติดต่อที่เว็บไซต์ www.faireleather.co

Warranty Terms / เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Faire Leather Co. products are covered by a 12-month warranty (from the date of purchase), given that:

  1. The product is used for the purpose intended
  2. The product is used under normal conditions
  3. The product is not subject to extreme conditions, neglect, accidents or abuse

Please note that this warranty only covers workmanship faults and material defects under responsible use. This warranty does not cover the natural ageing of materials, normal wear and tear, or if you change your mind. The warranty does not cover purchases made on online auction sites or other unauthorised resellers. Do note that shipping/transportation charges may apply accordingly. If any defect noticed upon receipt, product should remain unused. Once used, no exchange is applicable.

บริษัท Faire Leather Co. ประกันสินค้าทุกชนิดของทางแบรนด์เป็นเวลา 12 เดือน (นับจากวันที่สั่งซื้อ) โดยมีเงื่อนไขว่า:

  1. สินค้าได้ถูกใช้งานอย่างถูกต้องตามการใช้งาน
  2. สินค้าถูกใช้อยู่ในสภาพที่ปกติ
  3. สินค้าไม่อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ ถูกทิ้งขว้าง มีอุบัติเหตุหรือการใช้งานในทางที่ผิด

ทางบริษัท Faire Leather Co. จะรับประกันสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของการผลิตเท่านั้น หรือวัสดุของสินค้ามีตำหนิ

อันซึ่งนอกเหนือจากการใช้งาน และการประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงของกระเป๋าที่เกิดจากการใช้งานอย่างธรรมชาติ การใช้งานปกติและการฉีกขาด หรือในกรณีที่เปลี่ยนใจในภายหลัง  และการรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมไปถึงการซื้อสินค้าของแบรนด์จากผู้ขายท่านอื่นที่นอกเหนือจากบริษัท และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากการเปลี่ยนสินค้า ถ้าหากสังเกตเห็นตำหนิเมื่อได้รับสินค้า สินค้านั้นควรที่จะไม่ถูกใช้ แต่ถ้าสินค้าถูกใช้ไป 1 ครั้ง จะรับการประกันสินค้าจากทางบริษัทไม่ได้

Returns/Exchanges การคืนและเปลี่ยนสินค้า

Return/Exchange requests can be made only if they satisfy the conditions listed under our Warranty Terms. In order to make a Return/Exchange request, please email us at enquiries.thai@faireleather.co with:

  1. Your order details
  2. Your reason for a product return/exchange (include photographs where appropriate)

We will get back to you within the next two working days.

Please check your purchase(s) carefully upon checkout as we are unable to make changes once your order is logged in. It will automatically be processed by our third-party fulfillment centre.

Please note that monogrammed products are not eligible for returns and exchanges unless the item is defective.

All items must be returned in its original condition and in the original Faire Leather Co. packaging.

การเปลี่ยนและคืนสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการประกันสินค้าของบริษัทเท่านั้น ถ้าหากต้องการคืนและเปลี่ยนสินค้ากรุณาส่งอีเมลมาที่ enquiries.thai@faireleather.co พร้อมกับ

  1. รายละเอียดในการสั้งซื้อ
  2. เหตุผลในการคืนและเปลี่ยนสินค้า (พร้อมกับรูปภาพที่เหมาะสม)

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ส่งอีเมล

กรุณาตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณอย่างรอบครอบในขณะที่หาข้อบกพร่องของสินค้า เนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงออเดอร์ในภายหลังได้ กระบวนการจะถูกดำเนินโดยคณะกรรมการที่สามของเรา

สินค้าที่มีการสลักชื่อย่อจะไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ นอกจากสินค้ามีตำหนิ

สินค้าทุกชนิดของทางบริษัทที่ถูกส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนต้นฉบับและอยู่ในแพคเกจจิ้งของบริษัท Faire Leather Co.